Τηλεκύκλος Μελέτης Αγίας Γραφής

Συνεχίζουμε τις αγιογραφικές συναντήσεις μας και το καλοκαίρι, απλά λίγο πιο αραιά. Έλα μαζί μας να ανακαλύψουμε το θέλημα του Θεού μέσα από τους στίχους της Α΄ προς Θεσσαλονικείς επιστολής. Θερινές συναντήσεις του Κύκλου μας στο Κεντρικό εντευκτήριο και διαδικτυακά στις:
  • 1, 22 και 29 Ιουνίου
  • 6 και 20 Ιουλίου
  • 10 και 24 Αυγούστου
  • 7, 14 και 28 Σεπτεμβρίου
Καλή αντάμωση!
Η συνάντηση της εβδομάδας

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, στις 20.45

Το αγιογραφικό κείμενο

Α’  Προς Θεσσαλονικείς 5:23-28

23

Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.

Κι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ἀπό τόν ὁποῖο πηγάζει ἡ πραγματική εἰρήνη, νά σᾶς ἁγιάσει ὁλοκληρωτικά· κι ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή σας, ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή καί τό σῶμα σας, νά διαφυλαχθοῦν ἄμεμπτα κατά τήν παρουσία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

24

πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.

Ἔχω τή βεβαιότητα ὅτι αὐτός θά σᾶς διαφυλάξει ἄμεμπτους κατά τή δευτέρα του παρουσία. Διότι αὐτός πού σᾶς καλεῖ νά σᾶς σώσει εἶναι ἄξιος κάθε ἐμπιστοσύνης, κρατᾶ τό λόγο του· αὐτός καί θά πραγματοποιήσει ὅ,τι σᾶς εὐχήθηκα.

25

Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν.

Ἀδελφοί, νά προσεύχεστε γιά μᾶς.

26

Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

Ἀσπασθεῖτε ὅλους τούς ἀδελφούς μέ φίλημα ἅγιο.

27

Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἀδελφοῖς.

Σᾶς ἐξορκίζω στό ὅνομα τοῦ Κυρίου μας νά ἀναγνωσθεῖ ἡ ἐπιστολή αὐτή σ’ ὅλους τούς ἁγίους ἀδελφούς.

28

Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ᾽ ὑμῶν· ἀμήν.

Σᾶς εὔχομαι ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νά εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.

Ἡ Καινή Διαθήκη μέ σύντομη ἐρμηνεία, Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, Ἀπόδοση στήν κοινή νεοελληνική: Μάριος Ν. Δομουχτσῆς

Η προηγούμενη συνάντηση
Παλαιότερες συναντήσεις
Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:19-22

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Θεομητορικό θέμα (Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού)

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

Θεομητορικό θέμα (Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού)

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Γ΄ Βασιλειών 17:1-24

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:17-18

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:16-17

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:15

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:14

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:12-13

Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:9-11

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:7-8

Πέμπτη 11 Μαΐου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:7-8

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:6-7

Πέμπτη 27 Απριλίου 2023

Α’ Θεσσαλονικείς 5:3-5

Πέμπτη 13 Απριλίου 2023
Σταυρώσιμο θέμα (Κατά Ματθαίον 26:57-66)
Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:18-5:3

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Η Κλίμακα, Λόγος 25ος περί ταπεινοφροσύνης Β΄

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Η Κλίμακα, Λόγος 25ος περί ταπεινοφροσύνης Α΄

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:14-18

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:11-16

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:7-11

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:3-6

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 4:1-2

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 3:11-13

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 3:6-11

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 3:1-5

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 2:18-20

Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Α΄ Προς Θεσσαλονικείς 2:17-18

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023
Εορταστικό Θεοφανείων (Κατά Ματθαίον 3:13-17)
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 2:13-16

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 2:10-13

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 2:6-10

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 2:4-6

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 2:2-4

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 1:10-2:1

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 1:6-9

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Α’ Προς Θεσσαλονικείς 1:5-7

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Α΄ προς Θεσσαλονικείς 1:2-4

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Α΄ προς Θεσσαλονικείς 1:1