Προσωπικά δεδομένα

Ευχαριστούμε που επισκέπτεστε τον ιστότοπο του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης του Συλλόγου μας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια στις διάφορες σελίδες μας, καθώς ο ιστότοπος δεν καταγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα, ούτε και την διεύθυνση IP σας.

Όταν συμπληρώνετε κάποια φόρμα επικοινωνίας ή εγγραφής, τότε καταγράφουμε τα στοιχεία που υποβάλλετε, για να ανταποκριθούμε στο μήνυμα ή στο αίτημά σας. Η επεξεργασία αυτή γίνεται χάρη στην τεκμαιρόμενη συναίνεσή σας και αφού επαληθεύσουμε ότι τα στοιχεία αυτά είναι πράγματι δικά σας.

To ιστορικό δωρεών είναι συνδεδεμένο με τα λογιστικά μας αρχεία, όπου τηρούμε τα δεδομένα σας για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του νόμου αλλά και στις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας. Το ιστορικό δωρεών δεν παρέχει πρόσβαση στα δεδομένα σας σε τρίτους. Δίνει μόνο σε εσάς τη δυνατότητα να τα ανακτήσετε εύκολα με τον συνδυασμό στοιχείων που μόνο εσείς γνωρίζετε.