Ανακοινώσεις

Ιστορικό δωρεών

Ελέγξτε το ιστορικό σας. Ανακτήστε όλες τις αποδείξεις για τη φορολογική σας δήλωση.

Ο Σύλλογός μας, η ιστορία του και το Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Μικρές αναφορές σε αυτούς που χάραξαν τον δρόμο

Ελάτε να μελετήσουμε τον Λόγο του Θεού και να ανακαλύψουμε το θέλημά Του

Τομείς Δράσης