Επιδοτούμενα κατασκηνωτικά προγράμματα

Δωρεάν Κατασκήνωση

Μπορείτε να στείλετε το παιδί σας στην Κατασκήνωσή μας εντελώς δωρεάν, εφόσον είστε δικαιούχος σε κάποιο από τα παρακάτω προγράμματα.

1. Μέσω του Κατασκηνωτικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ

Η Κατασκήνωση “Μέγας Βασίλειος” συμμετέχει επίσημα στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, που οργανώνει ο ΟΑΕΔ για τα παιδιά των ανέργων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και απολαμβάνουν όλες τις παροχές της κατασκήνωσης εντελώς δωρεάν, κάνοντας χρήση της επιταγής του προγράμματος για την εγγραφή τους σε μία κατασκηνωτική περίοδο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) παιδιών ηλικίας 6 έως και 16 ετών, που είχαν κατά το προηγούμενο έτος συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 € και παράλληλα ήταν:

  • εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, με 50 τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας (τα περισσότερα πακέτα ασφάλισης περιλαμβάνουν αυτές τις εισφορές),
  • εργαζόμενες μητέρες που έλαβαν από τον ΟΑΕΔ την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών λόγω άδειας μητρότητας,
  • άνεργοι που έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 50 ημερών,
  • εργαζόμενοι/άνεργοι που συμπλήρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τις παραπάνω κατηγορίες,

ή εναλλακτικά είναι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει τέσσερις μήνες συνεχόμενης ανεργίας εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

Δεκτά γίνονται και παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος εντός του έτους.

Για να λάβετε την επιδότηση, πρέπει να υποβάλετε αίτηση κάνοντας χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι συνήθως την άνοιξη και διαρκεί δύο με τρεις εβδομάδες, όπως ανακοινώνεται κάθε φορά από την Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση για όλα τα παιδιά τους ηλικίας 6 έως 16 ετών.

2. Μέσω του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας (ΟΠΕΚΑ)

Τα παιδιά των επαγγελματιών αγροτών, που έχουν ηλικία 6 έως 16 ετών, δικαιούνται επιδότηση για τη συμμετοχή τους στην Κατασκήνωση.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν συμμετοχή στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΑ, όταν ξεκινήσει η σχετική προθεσμία. Τα παιδιά των τελικών δικαιούχων μπορούν να συμμετάσχουν στην κατασκήνωση εντελώς δωρεάν.

3. Μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τα παιδιά των εργαζομένων σε φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που έχουν ηλικία 6 έως 16 ετών, δικαιούνται επιδότηση για τη συμμετοχή τους στην Κατασκήνωση.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, αφού πρώτα κάνουν προκράτηση μέσω του ιστοτόπου μας και λάβουν βεβαίωση για τη συμμετοχή του παιδιού στην κατασκήνωσή μας.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες και απολαμβάνουν όλες τις παροχές της κατασκήνωσης εντελώς δωρεάν.

4. Μέσω ΤΥΠΕΤ

Τα τέκνα των υπαλλήλων και συνταξιούχων του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος δικαιούνται δωρεάν συμμετοχή στην κατασκήνωση. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΤΥΠΕΤ και να μας προσκομίσουν την κάρτα κατασκηνωτή.

Τα παιδιά συμμετέχουν εντελώς δωρεάν σε όλες τις δραστηριότητες.

Προγράμματα αποζημίωσης

Ορισμένες εταιρείες και φορείς αποζημιώνουν τμήμα ή και όλο το ποσό της δαπάνης σας για την συμμετοχή του παιδιού σας στην Κατασκήνωσή μας.

Αν είστε δικαιούχος, ενημερώστε μας πριν την έναρξη της περιόδου για τα στοιχεία στα οποία θέλετε να εκδοθεί η απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Θα καταβάλετε την κανονική τιμή των τροφείων και θα λάβετε τιμολόγιο, για να το προσκομίσετε στον φορέα σας και να εισπράξετε το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούστε. Ενδεικτικά, επιδότηση τροφείων προσφέρουν:

  • Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος
  • Οργανισμός Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
  • Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού
  • Ελληνικά Πετρέλαια

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εταιρεία ή τον φορέα σας.