Υπάλληλος λογιστηρίου

Ζητείται υπάλληλος λογιστηρίου, γυναίκα άνω των 26 ετών, με γνώσεις εμπορικής διαχείρισης