Υπάλληλος γραφείου

Ζητείται υπάλληλος γραφείου από δυναμική επιχείρηση.

Απαραίτητη η γνώση χειρισμού υπολογιστή. Θα εκτιμηθεί γνώση προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης.