Προσωπική βοηθός

Ζητείται προσωπική βοηθός για φροντίδα κατ’ οίκον.

Απασχόληση 4 ώρες πρωί και 4 ώρες απόγευμα.