Κοινωνικός επιστήμονας

Ζητείται αδειούχος ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός για να απασχοληθεί επ’ αμοιβή κατά τη θερινή περίοδο στην κατασκήνωση της Θεοσκέπαστης.