Καθαρίστρια

Ζητείται κυρία για εργασία καθαριότητας δικηγορικού γραφείου.

Προϋποθέσεις: εντιμότητα, εχεμύθεια, σχολαστικότητα.

Προσφέρεται ικανοποιητική αμοιβή.