Για γυναίκες

Ημερίδα Προνοίας στη Θεοσκέπαστη

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στη Θεοσκέπαστη πνευματική ημερίδα για τις γυναίκες του Τομέα Πρόνοιας και των φιλικών κύκλων Σωτήρος. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει