Τομείς δράσης

Βασικό γνώρισμα του Συλλόγου “Μέγας Βασίλειος” είναι η οργάνωση της ιεραποστολικής του δράσης για την καλλιέργεια των μελών του και τον ευαγγελισμό της κοινωνίας μας σε ξεχωριστούς τομείς δράσης ανάλογα με την ηλικία και την μόρφωση των προσώπων στα οποία απευθύνονται.

Η ιδέα αυτή αποτέλεσε την φυσική συνέπεια της πολυσχιδούς ιεραποστολικής δραστηριότητας που είχαν αναπτύξει τα μέλη του Συλλόγου ήδη πριν από την ίδρυση. Η πολυμερής, όμως, και συστηματική αυτή εργασία συνδυάστηκε με την υπαγωγή της σε ένα και μόνο Σύλλογο, με στόχο αφενός μεν την ολιστική ποιμαντική προσέγγιση του ανθρώπου σε όλες τις διαδοχικές φάσεις της ζωής του και σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας, αφετέρου δε την οικονομία των δυνάμεων που απαιτούνται για την διοικητική και υλική υποστήριξη όλου αυτού του έργου.

Στην Θεσσαλονίκη, έχουν οργανωθεί και λειτουργούν οι εξής τέσσερις τομείς ιεραποστολικής δράσης: