Νεωκόρος

  • Πλήρης Απασχόληση
  • Θεσσαλονίκη
  • This position has been filled

Ζητείται Νεωκόρος για ναό της Θεσσαλονίκης.

Εξαήμερη απασχόληση. Προσφέρεται ο βασικός μισθός.