Καθαρίστρια

Ζητείται καθαρίστρια (ή καθαριστής) επαγγελματικού χώρου στη Θεσσαλονίκη.

Απασχόληση 2 ημέρες την εβδομάδα από 6 ώρες την ημέρα. Πρωινό ωράριο. Προσφέρεται ημερομίσθιο 34,50 €.