Ηλεκτρολόγος αυτοματιστής

Ζητείται αυτοματιστής ηλεκτρολόγος για το τμήμα τεχνικής υποστήριξης και εγκαταστάσεων μηχανολογικού εξοπλισμού από εμπορική και κατασκευαστική εταρεία.

Σταθερή και πλήρης απασχόληση με προοπτικές εξέλιξης.